Regulamin określa zasady kupowania towarów w sklepie Pracownia Kami.
Sklep internetowy Pracownia Kami prowadzony jest przez:
Pracownia Kami Kamila Kucia
ul 19 Stycznia 54
42-360 Jastrząb

NIP:645-236-69-32

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Informacje o dostępnych towarach zamieszczane są na stronie
„http://pracownia-kami.pl/”.

1.2 Umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem zawierana jest poprzez
złożenie zamówienia przez formularz online znajdujący się na
„http://pracownia-kami.pl/” lub poprzez złożenie zamówienia pocztą
email „kontakt@pracownia-kami.pl lub kami@pracownia-kami.pl” oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia
przez sklep.

1.3 Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z
niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Realizacja zamówienia:
2.1 klientowi przysługuje prawo do złożenia zamówienia o dowolnej
porze. Realizacja odbywa się w godzinach pracy sklepu od 16-20:00 od
pn-pt.

2.2 Warunkiem poprawnego przyjęcia zamówienia przez Sklep jest wybranie
przez klienta towaru oferowanego przez sklep, formy płatności, oraz
podanie pełnych danych do wysyłki wybranego towaru oraz formy wysyłki.
Płatność za zamówiony towar, po doliczeniu kosztów wysyłki, powinna
zostać dokonana na dane:
Pracownia „Kami”
ul. 19 Stycznia 54
42-360 Jastrząb

ING BANK ŚLĄSKI
64 1050 1386 1000 0092 1696 6219
lub poprzez paypal na konto kontakt@pracownia-kami.pl

2.3 Warunkiem zrealizowania zamówienia przez Sklep oraz wysłania towaru
jest otrzymanie płatności przez sklep. Towary zamówione w Sklepie i
nieopłacone przez 10 dni od momentu złożenia nie zostaną wysłane, zaś
złożone zamówienie będzie uważane za nieważne.

2.4 W związku ze specyfiką towarów sprzedawanych w Sklepie czas od
złożenia zamówienia przez Klienta do wysłania towarów może wynieść
do 21 dni roboczych. W sytuacji, w której czas zrealizowania zamówienia
będzie przekraczał ww. termin, Klient zostanie niezwłocznie
poinformowany przez Sklep o nowym terminie zrealizowania zamówienia.

2.5 Towary zakupione w Sklepie wysyłane są poprzez Pocztę Polską lub
kurierem. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient.

2.6 Do każdego zamówienia dołączony zostanie rachunek.

2.7 W przypadku, gdy sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia
sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w ciągu 7 dni od złożenia
zamówienia oraz zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie takie zostanie
wysłane na adres e-mail Klienta.

2.8 Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są
w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy.

2.9 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia
umowy. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest odesłać otrzymany towar
nie noszący śladów użytkowania na adres Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu
zapłaty za towar w ciągu 7 dni roboczych.

2.10 W przypadku posiadania wad przez towar zamówiony przez Klienta lub
jego niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient ma prawo złożenia
reklamacji poprzez powiadomienie Sklepu o zaistniałych wadach lub
niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem oraz odesłania towaru na
adres Sklepu.
Sklep rozpatrzy reklamację złożoną przez Klienta w terminie 14 dni
roboczych od otrzymania zwrotu towaru. W wypadku uznania reklamacji Sklep
dokona zwrotu zapłaty za towar wraz z kosztami wysyłki. W wypadku uznania
reklamacji za bezzasadną towar zostanie odesłany Klientowi bez zwrotu
kosztów wysyłki.

3. Dane osobowe:
3.1 Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez „Pracowni kami” z siedzibą w
Jastrzębiu w celu zrealizowania umowy sprzedaży.

3.2 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.
zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.3 W wypadku wyrażenia przez Klienta zgody jego dane będą przetwarzane
przez Sklep w celu wysyłania informacji o nowych towarach, promocjach
itd.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

4.2 Wzory graficzne, rysunki, loga itp. znajdujące się na towarach
prezentowanych na stronie internetowej Sklepu stanowią wyłączną
własność Sklepu, oraz współpracujących z nami fotografów. Wszelkie
wykorzystywanie i przetwarzanie ich bez zgody Sklepu rodzić będzie
odpowiedzialność prawną.

4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.

4.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie
zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanych przez Sklep, nie
krótszym niż 7 dni od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.